ОБЩИ ДАННИ ЗА ИЗДЕЛИЕТО.

Инкубаторите “CLEO 5” са предназначени за ползване в личните стопанства, за люпене на яйца от домашни птици. Кожухът е изработен от термоизолираща пластмаса и осигурява запазването на вътрешната температура. Затоплянето се извършва с помощта на термостатен реотан. Хомогенизирането на въздуха се извършва от мотор с перка. Контролирането на температурата е осигурено от електронна система ел. дисплей (със сменяема батерия LR44 ). Посредством отворите на кожуха се гарантира бавна и непрекъсната вентилация във вътрешността на инкубатора като по този начин се отстранява излишъка от въглероден двуокис и др. вредни вещества, които се отделят в процеса на люпенето.

Всеки инкубатор е проверен и настроен за работа!!!

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип на инкубатораПреносим, едноредов/ двуредов
Електрозахранване230 V/ 50 Hz
Разход на електроенергияСредно 0,55 KWч/ ден при температура на околната среда +20°C
Начин на затоплянеС електрически реотан
Температура на люпене37,4/ 38.4
Влажност45…65% с вода в канал А (вътрешен) 70…75% с вода в канал B (външен) 80…85% с вода в двата канала А+B


Максимален капацитет на инкубатора CLEO 5 – единичен/ двоен

Видове домашни птициБрой яйца в единичен Брой яйца в двоен
Кокошки   Яребици/ Фазани   Пъдпъдъци   Пуйки Патица Гъскис люлка 41 броябез люлка 60 брояс люлка 41 броябез люлка 70 брояс люлка 74 броябез люлка 110 броябез люлка 42 броябез люлка 50 броябез люлка 23 брояс люлка 82 броябез люлка 120 брояс люлка 82 броябез люлка 140 брояс люлка 148 броябез люлка 220 броябез люлка 84 броябез люлка 100 броябез люлка 46 броя  

ВНИМАНИЕ

НЕ използвайте инкубатора преди да прочетете ръководството за ползване!!!!

ОТ спазването на ръководството зависи пълният успех!!!!

НЕ правете промени в електрическата мрежа на инкубатора!!!!

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИНКУБАТОРА

В затворени помещения, за предпочитане в обитаемо помещение, защитен от източници на висока температура, преки слънчеви лъчи или течение на въздуха, на равна, хоризонтална повърхност, върху маса, на височина 1 м. от пода.

Да се избягват неотоплените помещения или такива със сух въздух, както и помещения в които се съхраняват химически, токсични, запалителни или взривоопасни вещества.!!!

Инкубаторът функционира нормално в помещения с температура от 15°C – 25°C без резки амплитуди  и влажност от 45 – 70 %. Препоръчва се под инкубаторът да се постави термоизолиращ материал (кече, черга, одеало,фибран и др.)

ВНИМАНИЕ!

Наклоненото разположение на инкубаторът води до разместването на яйцата, на водата в каналите и преждевременно износване на двигателя.

В случай, че инкубаторът е внесен от студено на топло, трябва да се остави 2 -3 часа, за да се аклиматизира.

ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ

Инкубаторът се оставя да работи на празен ход 1-2 часа. Следете работата на инкубатора през тези  1-2 часа, докато влезе в работен режим. Инкубаторът е програмиран за температура 37,4-38.4°C. След като премине този работен режим и температурата не отговаря на посочената, моля променете я посредством малка отверка с която да завъртите болтчето, намиращо се отстрани до ел. дисплей в посока на дясно (т.е. намалявате температурата) или на ляво (увеличавате температурата). Резултат в градусите ще последва в интервал от 10-15 минути.

ИЗБОР НА ЯЙЦА

От добрия избор на яйцата зависи успешното излюпване на пилетата.

Оптималната възраст на яйцата трябва да е до 5-7дни за кокошите и юрдечите яйца, до 7-9 дни за пачите и други яйца. При престояване на яйцата се влошават и показателите при излюпването. Така например, ако при 5-дневно съхраняване на оплодените яйца се излюпват 91%, то при 10 дни – 74-82%, при 15 дни – 64-70%, при 20 дни – около 20-30%, а при 25-дневно съхраняване – едва 10-15%

За излюпването на пилетата се използват само оплодени яйца!

Не се препоръчват яйцата, които са били съхранявани в хладилник или температура под 5°C.

Яйцата трябва да са чисти, без пукнатини и с нормална форма, с гладка черупка.

Яйцата не се мият!!!

Преди поставянето им в инкубатора, яйцата се подреждат с върха надолу! в поставка (картонена кора) и престояват 24 часа при температура около 20°C.

ТЕМПЕРАТУРА

Температурата е главният фактор, от който зависи излюпването на яйцата. Претоплянето на яйцата води до малформации при пилетата, нездрави пилета и дори до смъртност в черупката. Температурата е зададена на 37,4-38.4°C, но преди пристъпване към процеса на люпене задължително се проверява отново.

ВЛАЖНОСТ

Влажността е втория важен фактор, от който зависи излюпването на яйцата. Преди поставянето на яйцата в инкубатора, в каналите се налива вода със стайна температура. За яйцата до кокоши размер се налива вода в по-малкия канал А (който е в центъра на инкубатора), за първия период на люпене, а за последните 3 дни(от 17 ден) и в двата канала А+B.За моделите с външни ванички за вода малката ваничка отговаря на малкият канал,а голямата ваничка на големият канал.

За яйцата по-големи от кокоши яйца се налива вода в канал B (който е към външната част на инкубатора), а за последните 3 дни и в двата канала (А+B).

За да не се (развали) водата в нея може да се постави клонче босилек. Забранено е едновременното люпене на яйца от различни птици, тъй като условията за всеки вид са различни!

През цялото време на люпенето се проверява нивото на водата и се долива с чиста вода (стайна температура) при необходимост.

В режим на работа инкубаторът не трябва да остава без вода!

Това се извършва така:

При единичният инкубатор(41бр.без външни ванички) се вдига горния капак без да се изключва от ел. мрежата, махат се 1 или 2 яйца от скарата които се намират точно над канала в който трябва да се налива вода и се налива от бутилка, като се внимава да не се намокрят останалите яйца.

При  инкубаторите, който събират 41бр и 82 броя яйца водата се налива отстрани във ваничките на инкубатора, като по-малката отговаря на по-малкия канал .

За по-високи резултати, и вдигане на влагата 3 дни преди излюпването, 4-5 пъти на ден, яйцата се пръскат с пулвелизатор с вода с стайна температура.

В случай, че инкубатора не се нуждае от добавяне на вода (т.е. не харчи вода) в срок от 3-4 дни, допълнително трябва да се изолира долната част, тъй като тази загуба на топлина не позволява на водата в улеите да се изпарява (студено е) в количество изисквано от процеса на инкубацията.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ЯЙЦАТА

Яйцата, които отговарят на визуалния оглед (да са чисти, гладки, с нормална дебелина) се подлагат и на вътрешен оглед с помощта на овоскоп. Заделят се само онези яйца, които имат въздушна камера (тъмно петно)(паричка). Периодично е необходимо да се проверява стадия на инкубацията с помощта на овоскопа.

ПЪРВИ КОНТРОЛ НА ЯЙЦАТА (с овоскоп)

Преди проверката с овоскопа трябва да сте в абсолютно тъмно помещение!!!

Преди поставянето в инкубатора в яйцето се вижда тъмно петно. Във  вторият преглед  на яйцето на светлина са видими кръвоносни съдове. В случай когато яйцето е еднакво във вътрешността му, няма кръвоносни съдове и жълтъка се намира по средата на яйцето, става ясно, че трябва да се извади от инкубатора.

Контрол:

Кокошка Пуйка Патица ГъскаНа 6 дни  втори преглед На 8 дни  втори преглед На 8 дни  втори преглед На 9 дни  втори преглед

ВНИМАНИЕ

За проверката с овоскопа яйцата се изваждат по единично от инкубатора. Времетраенето на една проверка за 1 брой яйце да бъде максимум 3-4 минути.

ПОСТАВЯНЕТО НА ЯЙЦАТА В ИНКУБАТОРА

Вдига се горната част на кожуха и се поставя в страни без да се изключва от ел. мрежата. Яйцата се нареждат в люлката с острата им страна надолу, а когато се редят без люлката се нареждат легнали/ равномерно върху скарата, която се намира в долната част на кожуха. Инкубаторът се затваря като се поставя  горната част на кожуха върху долната и се проверява доброто уплътнение по целия контур.

ОБРЪЩАНЕ НА ЯЙЦАТА

Яйцата се обръщат на третия ден след поставянето им в инкубатора. Когато се поставят на люлката те не се обръщат на 180°, а посредством ключа намиращ се отстрани на инкубатора яйцата се накланят най-малко 2-3 пъти на ден (ляво, дясно). Ако яйцата се поставят долу на скарата те се слагат легнали и се маркират върху двете противоположни страни. Това става като се вдигне горната част на кожуха, завъртат се на 180° като едновременно с това се разместват – тези, които са по края се преместват към средата и обратно, тези от средата се нареждат по края. Когато инкубатора е зареден и работи с по-малък брой яйца се препоръчва те да се разполагат в центъра на скарата (люлката).

Избягвайте манипулациите на яйцата с мазни пръсти, което води до запушване порите на черупките на яйцата. !!!

ВНИМАНИЕ

През последните 3 дни(от началото на 17 ден) яйцата не се обръщат (накланят). Когато са на люлката те се махат от нея, маха се люлката от инкубатора и се слагат на долната скара. Там пилетата избират мястото, където ще пробият черупката. Ако обръщате яйцата през този период пилетата умират в черупката!

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ЛЮПЕНЕТОПилетата които се чуват, че чукат по черупката без да могат да я счупят, могат да бъдат подпомогнати с леко доначупване  на черупката право пред човката. В случай, когато пилето започне да излиза от черупката, но не може да излезе от нея, то се подпомага чрез разкъсване на черупката на яйцето от към главата към тялото с много внимание за да не бъде засегнато!     

Не се препоръчва насилствено изваждане на пилетата от черупката!

След излизането на пилетата, то същите трябва да се оставят в инкубатора няколко часа, докато се изсушат и могат да вървят, а черупките трябва да се отстранят.!

СРОКОВЕ ЗА ПРОБИВАНЕ НА ЧЕРУПКАТА

ВИДЗАПОЧВА ПРОБИВАНЕ НА ЧЕРУПКАТА (ден)ЗАПОЧВА ИЗЛИЗАНЕТО НА ПИЛЕТАТА (ден)МАСОВО ИЗЛИЗАНЕ НА ПИЛЕТАТА (ден)ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗЛИЗАНЕ НА ПИЛЕТАТА (ден)
Кокошка192020-2123
Пуйка262727-2829
Юрдечка24-2525-2626-2727-29
Гъска2828-2929-3031
Патица28-2928-3029-3130-32
Пъдпъдък13-1414-1615-1718
Яребица22-2323-2424-2525

След излюпването на пилетата за тях се полагат грижите, които са необходими за тяхното добро отглеждане!                          

ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ

След всяко ползване се изключва от мрежата, след което се почиства и дезинфекцира с лек разтвор от калцинирана сода (1 лъжичка на 4 литра вода).

Не се използват сапуни, веро,прах за пране, бензин, ацетон и други!

Следва забърсване на всички част с влажна кърпа напоена с чиста вода, а след това със суха кърпа.Инкубатора се оставя  да изсъхне и след това се прибира в кашона до следващото ползване

Периодично преди и след всеки цикъл на инкубацията се слагат няколко капки от фино машинно масло (като това за шевни машини) на оста на перката.

ГАРАНЦИЯ 2 ГОД.

РЕМОНТЪТ СЕ ИЗВЪРШВА САМО В СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРВИЗ

Русе ул. Акад. Михаил Арнаудов – 1 Тел.0888/636-280

Гаранцията не се поема в случай на повреди причинени от неправилна употреба, съхранение,опит за поправка от неупълномощени лица!

Моля спазвайте инструкцията по поддръжка и използване на инкубатора!

В случай на повреда, транспортирането на инкубатора е за сметка на купувача!!

Допълнителни аксесоари,

Люлка за пъдпъдъци-74бр.-20 лв.

Люлка за яребици, фазани и декоративни кокошки – 41бр. – 20лв.

Овоскоп(уред за преглед на яйцата) – 20лв.

Препарат и дезинфектант за измиване на инкубатора – 0.500гр. – 3лв.

За други  модели  инкубатори  моля  посетете:

www.inkubatorite.com  /e-mail  inkubatorite.com@abv.bg

За Контакти и въпроси:

0888/ 636-280-ДЕСИСЛАВ  ГЕОРГИЕВ

Вносител за България „ДАС 74“ ЕООД гр.Русе  ул. „Михаил  Арнаудов“  / Физически склад

Затвори Списък с желания
Последно преглеждани Close
Затвори

Затвори
Навигация
Категория
Ние използваме бисквитки, за да персонализираме съдържание и реклами, да предоставяме функции на социалните медии и да анализираме нашия трафик. Ние също така споделяме информация за вашето използване на нашия сайт с нашите партньори за социални медии, реклама и анализ.
Покажи още
Настройки на "бисквитките"
Приемам
Политика за поверителност и бисквитки
Политика на конфиденциалност и "бисквитки"
Името на "бисквитката" Активен

Кои сме ние

Адресът на нашия уебсайт е: https://inkubatorite.com.

Коментари

Когато посетителите оставят коментари на сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и низа на потребителския агент на браузъра, за да помогнем за откриването на спам.
Анонимизиран низ, създаден от вашия имейл адрес (наричан още хеш), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да се види дали го използвате. Политиката за поверителност на услугата Gravatar е достъпна тук: https://automattic.com/privacy/. След одобрение на вашия коментар, снимката на вашия профил е видима за обществеността в контекста на вашия коментар.

Медия

Ако качвате изображения на уебсайта, трябва да избягвате качването на изображения с включени вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на уебсайта могат да изтеглят и извличат всякакви данни за местоположение от изображения на уебсайта.

Бизквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да се включите да запазите вашето име, имейл адрес и уебсайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не се налага да попълвате данните си отново, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще издържат една година. Ако посетите нашата страница за вход, ние ще зададем временна бисквитка, за да определим дали вашият браузър приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.
Когато влезете, ние също ще настроим няколко бисквитки, за да запазим вашата информация за вход и избора ви за показване на екрана. Бисквитките за влизане траят два дни, а бисквитките за опции на екрана - една година. Ако изберете „Запомни ме“, вашето влизане ще продължи две седмици. Ако излезете от акаунта си, бисквитките за влизане ще бъдат премахнати.
Ако редактирате или публикувате статия, допълнителна бисквитка ще бъде запазена във вашия браузър. Тази бисквитка не включва лични данни и просто указва идентификатора на публикацията на статията, която току-що редактирате. Изтича след 1 ден.

Вградено съдържание от други сайтове

Статиите в този сайт могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и т.н.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по абсолютно същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.
Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване на трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате акаунт и сте влезли в този уебсайт.

С кого споделяме вашите данни

Ако поискате нулиране на паролата, вашият IP адрес ще бъде включен в имейла за нулиране.

Колко дълго съхраняваме вашите данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем да разпознаваме и одобряваме всички последващи коментари автоматично, вместо да ги държим в опашка за модериране.
За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), ние също съхраняваме личната информация, която предоставят в техния потребителски профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (освен, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове също могат да видят и редактират тази информация.

Какви права имате върху вашите данни

Ако имате акаунт в този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите експортиран файл с личните данни, които съхраняваме за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които съхраняваме за вас. Това не включва никакви данни, които сме длъжни да съхраняваме за административни, правни или цели за сигурност.

Къде изпращаме вашите данни

Коментарите на посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматизирана услуга за откриване на спам.
Запазване на настройките
Настройки на "бисквитките"