Технически данни

Размер: 26 x 44 x 44 см

Тегло: 3 кг (единичен полуавтоматичен инкубатор)

Консумация: 110 W

Инкубаторът е изработен от термо-пластмаса. Загряването на инкубатора става посредством нагревател със мощност 110 W. Разпределението на температурата става посредством перка и отвори на самия инкубатор за добра циркулация на въздуха.

Температурата е зададена автоматично (37,5 – 38,0 градуса) и се изписва на електронен дисплей.